Skip to content

Cart

Your cart is empty

זיכרון ישראלי

Sale price45 ₪

מבצע השקה מיוחד!
- 3 ספרים ב-₪100 
- 8 ספרים ב-₪199 
*הזינו את כמות הספרים והנחה תעודכן במעמד התשלום

האם נכון לבלות ולקיים חיי תרבות בצל המלחמה, ואיך נשאל בשלום חברינו? כיצד יש לנהוג עם כלי נשק בבתי כנסת ובאירועי תרבות? מתי נכון לקבוע את יום הזיכרון למאורעות השבעה באוקטובר ומה נעשה בו? כיצד נחגוג מעתה והלאה את חג שמחת תורה? איך ניתן לזכור את החורבן שאירע בנגב המערבי, וכיצד הוא אמור להשפיע על השיח החברתי בישראל?


שאלות רבות צפו ועלו לנוכח אירועי השבעה באוקטובר והמלחמה שפרצה בעקבותיו והן מעסיקות את החברה הישראלית מדי יום. בחיבור ראשוני מסוגו, חברי בית מדרש 'למעשה' מנסים לתת מענה לשאלות הללו בצורת 'הלכה ישראלית' –הצעות פרקטיות ליחידים, קהילות ומוסדות המדינה, המבוססות על לימוד במקורות היהדות ומסורת ההלכה, תוך תרגומם העדכני למציאות זמננו.


עמיתי בית המדרש 'למעשה' באים ממגזרים שונים בחברה הישראלית חילונים ודתיים, חרדים ומסורתיים, לומדים יחד ומייצרים יחד 'הלכה ישראלית',המבקשת לתת מענה עכשווי לאתגרים הצומחים מן המפגש שבין היהדות והישראלית בעת העכשווית. 'זיכרון ישראלי' הוא חיבור ראשון המציע מענה לאתגרי מאורעות השבעה באוקטובר באמצעות ההלכה הישראלית.

זיכרון ישראלי
זיכרון ישראלי Sale price45 ₪