דילוג לתוכן

סל קניות

סל הקניות ריק

לא תרצח

מחיר מבצע50 ₪

"לא תרצח" הוא פרסום מחודש של חוברת בשם זה מאת אברהם שלונסקי, שהופיעה בשנת 1933, וכיום היא נידחת ונשכחת. הספר כולל את אחת המסות החשובות של שלונסקי, המשקפת את עמדתו האנטי-מלחמתית בתקופה שבין שתי מלחמות עולם. המסה התפרסמה במשך השנים בארבעה נוסחים שונים.

שלונסקי ראה את תפקידו של איש הרוח בשמירה על קיום הצו "לא תרצח". הוא תקף בחריפות את הסופרים שתמכו במלחמת העולם הראשונה בשירי הלל באופן גלוי או בהסכמה שבשתיקה. לעומת זאת העלה על נס את תגובתם של המעטים והאמיצים שעמדו בפרץ ויצאו נגד המלחמה.

בצד מסתו של שלונסקי מתפרסמים בספר תשעה שירים (שמונה מהם בתרגומו של שלונסקי, שלא נכללו בכתביו), שעניינם ביקורת נוקבת על מלחמת העולם הראשונה ותיאור מוראותיה. לספר מצורף מבוא והערות הבהרה למסתו של שלונסקי מאת פרופ' חגית הלפרין.

מאז פרסומה של החוברת עברו קרוב לתשעים שנה, אך למרבה הצער הדברים שכתב שלונסקי והשירים שתרגם, אקטואליים היום כמו בימים שבהם פורסמו לראשונה.

לא תרצח
לא תרצח מחיר מבצע50 ₪